Ryn

MAJ

KRZYŻANY 12

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Celem działalności klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, propagowania wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej, uznania dla wszelkiej pracy użytecznej, nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego rotarianina, a także propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
ZAMIEJSKA 15A

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Agnieszka Ostaszewska Firma White Eagle D S Mazurska Przystań s.c. to firma działająca w branży biur podróży. Rodzaj świadczonej przez nią działalności został w Europejskiej Klasyfikacji Działalności sklasyfikowany jako: Działalność agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycieczek; pozostała działalność związana z turystyką gdzie indziej nie sklasyfikowana

Turystyka: Organizator/Pośrednik
MAZURSKA 6 11

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.